Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Tôn chỉ - Mục đích - Phương hướng hoạt động

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phương hướng hoạt động của Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) thể hiện một cách cụ thể nhiệm vụ góp phần thúc đẩy hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất từ phạm vi quản trị tài chính công, quản trị tài chính cho tổ chức hay doanh nghiệp, đến quản trị tài chính cho gia đình và mỗi cá nhân.

Là một lĩnh vực phức tạp và có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực khác, quản trị tài chính đòi hỏi các kiến thức chuyên môn sâu để cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động – một vấn đề chưa được chú trọng đúng mức ở Việt Nam. Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam sẽ là tổ chức ngành nghề hoạt động tích cực, là diễn đàn thảo luận và đóng góp hữu ích vào sự phát triển của lĩnh vực tài chính và công tác quản trị tài chính ở Việt Nam.

- Tài chính công và Thị trường tài chính: Hiệp hội tập hợp các chuyên gia đầu ngành về quản trị tài chính công, về thị trường vốn và tiền tệ, và là cầu nối để đóng góp ý kiến, đề xuất các chính sách nhằm cải thiện hoạt động quản trị tài chính công và nâng cao hiệu quả của thị trường tài chính, quản lý các định chế tài chính trung gian.

- Tài chính doanh nghiệp: Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp có diễn đàn để giao lưu học hỏi kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, thực hành các thông lệ tốt nhất trên thế giới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính – lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu. Không những vậy, với sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung, các thành viên của Hiệp hội có cơ hội nâng cao kỹ năng quản trị hoạt động đầu tư tài chính của mình.

- Tài chính cá nhân: Hoạt động quản lý tài chính cá nhân hiện nay chưa được chú trọng, khiến người dân chưa thể có kế hoạch tài chính vững vàng. Hiệp hội là môi trường thảo luận, học tập, chia sẻ các kinh nghiệm về quản trị tài chính cá nhân như quản lý dòng tiền cá nhân, quản lý tài sản, lựa chọn các kênh đầu tư… để giúp đồng vốn sinh lời, đảm bảo một tương lai tài chính tích cực.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội hướng đến từng bước khẳng định là một tổ chức ngành nghề có uy tín, đóng vai trò cầu nối liên kết những nhà quản trị tài chính đầu ngành, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội là một tổ chức xã hội và nghề nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính.

Các nội dung công tác của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đầu tiên (2015-2020) bao gồm:

 • Công tác tổ chức
  • Hoạt động của Hiệp hội tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ và pháp luật Việt Nam.
  • Kiện toàn tổ chức, văn phòng Hiệp hội, hoàn thiện các quy chế hoạt động của Hiệp hội và các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật.
  • Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn. Các Ban phải có kế hoạch công tác năm và khả năng thực thi kế hoạch của Ban.
  • Duy trì chế độ họp Ban Chấp hành đều đặn hàng quý, hàng năm và có thể họp bất thường nếu cần thiết.
  • Phát triển và mở rộng hợp tác của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 • Công tác phát triển hội viên và quan hệ cộng đồng
  • Công tác hội viên là công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm hướng đến phục vụ lợi ích cho các hội viên. Cụ thể, Hiệp hội sẽ tiến hành các công việc sau:
  • Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin hội viên, cấp thẻ Hội viên cho toàn thể Hội viên đủ tư cách theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
  • Duy trì thông tin liên lạc kịp thời với hội viên qua email (ngoài ra có thể duy trì liên lạc qua đường bưu điện, qua điện thoại,…).
  • Thực hiện Quy chế hội viên và điều chỉnh Quy chế theo yêu cầu thực tiễn, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các hội viên tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội.
  • Giúp đỡ hội viên cập nhật, nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn về các hoạt động xúc tiến và dịch vụ kinh doanh thông qua việc thường xuyên tổ chức các buổi học thuật, tọa đàm, hội thảo, cập nhật thông tin trực tiếp đến các hội viên, qua các lớp đào tạo có chế độ ưu đãi dành riêng cho hội viên.
  • Các hội viên được miễn phí hoặc ưu đãi các dịch vụ do Hiệp hội cung cấp.
  • Các hội viên có giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, xúc tiến được Hiệp hội tạo điều kiện giới thiệu và quảng bá trên các phương tiện truyền thông của Hiệp hội (Website, các tài liệu marketing của Hiệp hội, trên các báo tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội).
  • Thực hiện việc khen thưởng theo quy định của pháp luật cho các hội viên doanh nghiệp và cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của các hoạt động tài chính, quản trị tài chính và cho hoạt động của Hiệp hội .
  • Bên cạnh các hội thảo, hàng năm Hiệp hội tổ chức gặp mặt hội viên.
  • Nhằm tăng cường giao lưu giữa các hội viên, Hiệp hội tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động văn thể mỹ,…
 • Công tác chuyên môn nghiệp vụ về xúc tiến và dịch vụ kinh doanh
  • Thông qua hoạt động hội thảo, nghiên cứu của các Ban chuyên môn, Hiệp hội cung cấp các thông tin tài chính, quản trị tài chính cho mọi đối tượng có nhu cầu nâng cao nhận thức và nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị tài chính.
  • Hiệp hội cung cấp dịch vụ tư vấn - đào tạo về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng hội viên có nhu cầu. Công tác tư vấn được thực hiện bởi các chuyên gia là hội viên của Hiệp hội hoặc các chuyên gia khác do Hiệp hội tổ chức và chịu trách nhiệm về chuyên môn.
 • Sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, hội thảo và triển lãm

  Công tác này có tầm quan trọng trong hoạt động của Hiệp hội để hỗ trợ cho các hoạt động của hội viên.

 • Công tác truyền thông, quảng bá hoạt động của Hiệp hội để hỗ trợ hội viên
  • Xây dựng website của Hiệp hội, cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác thông tin hoạt động của Hiệp hội, giới thiệu thông tin hội viên và các nhà tài trợ hoạt động của Hiệp hội.
  • Hợp tác chặt chẽ với các Hội bạn để giới thiệu hình ảnh, logo của Hiệp hội trên các Website của bạn và ngược lại.
 • Gắn kết chặt chẽ các hoạt động của Hiệp hội với cơ quan quản lý Nhà nước về phạm vi, lĩnh vực chuyên môn của Hiệp hội hoạt động là Bộ Tài chính
 • Hợp tác với các hội bạn trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật
 • Công tác tài chính, vận động tài trợ và chi phí hoạt động
  • Trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm mọi hoạt động của Hiệp hội phải được dự trù kế hoạch kinh phí và có phân công trách nhiệm rõ ràng.
  • Ban Thư ký thực hiện công tác quản lý tài chính của Hiệp hội theo đúng quy chế tài chính của Hiệp hội và có báo cáo minh bạch đầy đủ về tài chính.
  • Nguồn thu của Hiệp hội có từ: (1) thu phí hội viên; (2) vận động tài trợ; (3) tổ chức sự kiện có thu; (4) thực hiện các dịch vụ có thu; Hiệp hội mong muốn các hội viên tích cực đóng góp cho Hiệp hội và phát huy sáng kiến tạo nguồn thu cho hoạt động của Hiệp hội.
  • Công tác vận động tài trợ là công tác quan trọng góp phần vào sự thành công trong các hoạt động của Hiệp hội. Các nhà tài trợ cho Hiệp hội được hưởng các quyền lợi của nhà tài trợ theo quy định của Hiệp hội cùng nhiều ưu đãi khác.