Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Ngày đăng: 20/06/2023

IR AWARDS 2023: Công bố Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023

Ngày 20/06/2023, Chương trình IR Awards 2023 đã chính thức công bố Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023.

Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023 là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2023; được thực hiện cho kỳ khảo sát 12 tháng, tương ứng với giai đoạn từ ngày 01/05/2022 đến 30/04/2023. Chương trình thực hiện khảo sát đối với 731 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX và ghi nhận có 364 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 50%.

>> TẢI BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

>> TẢI THÔNG TIN CỦA 731 DNNY ĐƯỢC KHẢO SÁT TẠI ĐÂY

TÓM TẮT BÁO CÁO KHẢO SÁT

  • Khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2023 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023.
  • Khảo sát được thực hiện đối với 731 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2022. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/05/2022 đến 30/04/2023. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát của Chương trình.
  • Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023 gồm có 364/731 đơn vị, chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp được khảo sát, giảm nhẹ so với mức tỷ lệ 52% của năm liền trước.
  • Large Cap đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 gồm có 44/72 doanh nghiệp (tương ứng tỷ lệ hơn 61% trong tổng số đơn vị cùng nhóm); Mid Cap có 118/219 doanh nghiệp (gần 54%); Small & Micro Cap gồm 202/440 doanh nghiệp (gần 46%). Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị Công bố thông tin tốt nhất.
  • Xét trên những ngành tiêu biểu, chứng khoán là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2023 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 20/25 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2023, tương đương tỷ lệ 80%. Con số này lớn hơn rất nhiều so với ngành đứng thứ nhì là ngân hàng (tỷ lệ đạt 65%). Cũng thuộc lĩnh vực tài chính, nhưng ngành bảo hiểm lại đứng chót bảng về tỷ lệ đạt chuẩn.
  • Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn công bố thông tin có xu hướng tăng dần theo thời gian trong 13 năm qua (2011-2023). Trong ba năm gần nhất (2021-2023), tỷ lệ này vẫn duy trì ở vùng cao so với trước nhưng đã có xu hướng chững lại. Đây cũng là giai đoạn hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và hoạt động công bố thông tin nói riêng có những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cũng như thị trường chứng khoán trải qua nhiều biến cố lớn.

Trong thời gian tới, Chương trình IR Awards 2023 tiếp tục triển khai các hoạt động bình chọn và đánh giá về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (hoạt động IR) để vinh danh TOP 3 IR AWARDS 2023.

CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS

IR Awards (2011 – 2023) là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thông qua hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin.

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức Lễ Vinh danh Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất.

Website chương trình: https://ir.vietstock.vn.

BAN TỔ CHỨC IR AWARDS 2023