Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Ngày đăng: 16/06/2021

IR AWARDS 2021: Công bố Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021

Ngày 16/06/2021, Chương trình IR Awards 2021 chính thức công bố Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 đối với tất cả doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX.

TẢI BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

TÓM TẮT BÁO CÁO KHẢO SÁT

  • Khảo sát toàn diện về hoạt động Công bố thông tin là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2021 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021.
  • Khảo sát được thực hiện đối với 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. Các quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 và Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được áp dụng làm chuẩn mực chính cho Bộ tiêu chí khảo sát, áp dụng cho kỳ khảo sát từ ngày 01/05/2020 đến 30/04/2021.
  • Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn công bố thông tin năm 2021 gồm có 389 đơn vị, chiếm 53.73% tổng số doanh nghiệp thực hiện khảo sát. Các doanh nghiệp niêm yết ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Số lượng Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021 tăng 60 doanh nghiệp so với năm 2020 (từ 329 doanh nghiệp lên 389 doanh nghiệp), tương ứng với tăng 8.60 điểm phần trăm (từ 45.13% lên 53.73%). Tổng số doanh nghiệp niêm yết được khảo sát năm 2021 giảm 5 doanh nghiệp so với năm 2020 (từ 729 doanh nghiệp xuống 724 doanh nghiệp).
  • Large Cap có 30 đơn vị đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2021, chiếm 68% trong tổng số doanh nghiệp cùng nhóm; Mid Cap có 111 doanh nghiệp, chiếm 63%; Small & Micro Cap có 248 doanh nghiệp, chiếm 49%. Large Cap vẫn là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin tốt nhất, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất.
  • Nếu như trong năm 2020 các lỗi công bố thông tin tập trung vào báo cáo tài chính; thì trong năm 2021 này nổi trội là các lỗi về công bố thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên và nhắc nhở hay xử phạt vi phạm công bố thông tin với lần lượt là 128 doanh nghiệp và 88 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp vi phạm liên quan đến công bố thông tin báo cáo quản trị trong kỳ là 104 đơn vị.

IR Awards 2021 là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021 do Vietstock phối hợp với FILI (cơ quan báo chí của Hiệp hội VAFE) đồng tổ chức. Website chương trình: https://ir.vietstock.vn

BAN TỔ CHỨC IR AWARDS 2021