Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Ngày đăng: 07/12/2021

IR AWARDS 2021: Công bố kết quả Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021

Kết quả Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021 đã chính thức được công bố tại Lễ Vinh danh IR Awards 2021 diễn ra vào ngày 07/12/2021.

IR Awards là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Chung tay vì một thị thường chứng khoán minh bạch – công bằng, Chương trình IR Awards 2021 có sự tham gia và đồng hành của 31 thành viên Hội đồng bình chọn là các định chế tài chính chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường. Trong đó có 3 công ty quản lý quỹ là AFC Vietnam Fund, MB Capital, VCBF; 28 công ty chứng khoán bao gồm ACBS, Agriseco, Bao Viet Securities, Beta Securites, BSC, CSI Securities, Dong A Securities, EVS, Funan Securities, Guotai Junan Securities, HSC, KIS Viet Nam, Maybank Kim Eng, MBS, Mirae Asset Securities, Phu Hung Securities, Pinetree Securities, Rong Viet Securites, SBSI, SSI, Thanh Cong Securities, Tien Phong Securites, TVS, Tan Viet Securites, Vietcapital Securites, Vietinbank Securites, VNDirect, Yuanta Securites Viet Nam.

Những doanh nghiệp xuất sắc nào được vinh danh tại Lễ Vinh danh IR Awards 2021?

Để được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021, các doanh nghiệp phải đảm bảo chấp hành đầy đủ và kịp thời các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, vượt qua bộ tiêu chí sơ khảo về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR – Investor Relations), nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao nhất từ 31 định chế tài chính hoặc cộng đồng nhà đầu tư.

Tại buổi Lễ Vinh danh IR Awards 2021, những đơn vị xuất sắc dẫn đầu 724 doanh nghiệp niêm yết về hoạt động IR đã chính thức được công bố. Các hạng mục được vinh danh bao gồm Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2021 và Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2021 chia theo quy mô vốn hóa.

Kết quả chính thức như sau:

Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2021

Doanh nghiệp được vinh danh là doanh nghiệp nhận số lượt bình chọn nhiều nhất từ các nhà đầu tư tại website IR.Vietstock.vn. Bình chọn IR được mở công khai từ 20/07 đến 08/08/2021

Kết quả bình chọn từ nhà đầu tư. Danh sách trên được xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán (không phải thứ tự xếp hạng).

Top 3 doanh nghiệp được định chế tài chính đánh giá cao nhất

Doanh nghiệp đoạt giải là các doanh nghiệp nhận được số điểm đánh giá cao nhất từ 31 định chế tài chính thông qua hệ thống chấm điểm.

Kết quả đánh giá từ 31 định chế tài chính. Danh sách trên được xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán (không phải thứ tự xếp hạng).

 

IR Awards 2021