Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Báo cáo khảo sát về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020

Ngày 16/06/2020, Chương trình IR Awards 2020 ban hành Báo cáo khảo sát về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020

Kỳ khảo sát năm nay tương ứng với giai đoạn 01/05/2019-30/04/2020, bộ tiêu chí khảo sát được căn cứ theo các quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động công bố thông tin và xử phạt vì vi phạm về công bố thông tin.

Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin (CBTT) trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 329 doanh nghiệp trong tổng số 729 doanh nghiệp niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 45.13%.

* XEM BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TẠI ĐÂY

Báo cáo Khảo sát hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020 là tài liệu được phát hành từ Chương trình IR Awards 2020. Dữ liệu thống kê về Doanh nghiệp niêm yết phục vụ mục đích khảo sát hoạt động Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Vietstock cung cấp.

10 NĂM IR AWARDS

IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các Doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp.

Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

  • Vòng 1 (Khảo sát Công bố thông tin): Chương trình IR Awards ghi nhận những Doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua hoạt động khảo sát sát toàn diện và công bố những Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
  • Vòng 2 (Bình chọn IR): Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh những Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tốt nhất năm thông qua các hoạt động tổ chức bình chọn, đánh giá chuyên môn và vinh danh các doanh nghiệp dẫn đầu.

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR.
  • Cải thiện về minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.
  • Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ

Đánh giá hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) thông qua hệ thống các bộ tiêu chí do Hội đồng Bình chọn cụ thể hóa cho các yêu cầu sau:

  • Truyền thông tài chính hiệu quả: Thông tin công bố minh bạch, truyền thông tài chính hiệu quả. Qua đó tạo dựng được sự hiểu biết rộng rãi về giá trị cũng như triển vọng doanh nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư ủng hộ mạnh mẽ và quản trị khủng hoảng truyền thông tốt.
  • Danh tiếng tốt trên thị trường vốn: Danh tiếng tài chính tốt trên thị trường, từ năng lực và uy tín của ban lãnh đạo vào ban điều hành, quản trị doanh nghiệp, đến độ tin cậy của các số liệu tài chính và các tài liệu công bố.
  • Quản trị tốt sự kỳ vọng của thị trường chứng khoán: Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá thị trường sát với giá trị nội tại của doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu hợp lý.

BAN TỔ CHỨC

Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (vafe.org.vn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ phát triển quản trị tài chính công, quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính cá nhân.

Vietstock (vietstock.vn) là tổ chức truyền thông tài chính, cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi.vn) là cơ quan báo chí của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam