Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

118 DNNY tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin năm 2016

18.47% doanh nghiệp niêm yết, tương ứng với 118 đơn vị trong tổng số 639 doanh nghiệp được VAFE và Vietstock khảo sát, đã tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016.

Công bố thông tin (CBTT) là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán Việt Nam. Đợt khảo sát năm 2016 này (tương ứng với giai đoạn 01/07/2015-30/06/2016) có điểm khác biệt lớn bởi sự điều chỉnh trong thông tư quy định về CBTT. Trước năm 2016, hoạt động CBTT của các doanh nghiệp niêm yết phải tuân thủ theoThông tư 52/2012/TT-BTC. Nhưng kể từ 01/01/2016 thì việc CBTTđược áp dụng theo Thông tư 155/2015/TT-BTCvới nhiều điểm mới hướng đến chuẩn mực quốc tế.

Khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán là hoạt động thường niên của Vietstock. Kể từ năm 2016, Vietstock kết hợp cùng Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) đồng tổ chức chương trình khảo sát nhằm đánh giá mức độ tuân thủ hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong giai đoạn 12 tháng (từ 01/07/2015 đến 30/06/2016), số lượng doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 118 công ty trong tổng số 639 công ty niêm yết thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 18.47%.

Thống kê DNNY tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ CBTT giai đoạn 2012-2016

Thống kê DNNY tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ CBTT giai đoạn 2012-2016

Qua đồ thị trên có thể thấy, số lượng và tỷ trọng các doanh nghiệp hoành thành đúng và đầy đủ nghĩa vụ CBTT có sự gia tăng qua các năm. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp niêm yết đã và đang ngày càng quan tâm,chú trọng hơn đến công tác CBTT của mình. Điểm đáng chú ý hơn đó là năm 2016 đã đánh dấu sự tăng trưởng vượt trội cả về số lượng (118 doanh nghiệp) cũng như tỷ trọng (18.47%). Đây là những con số đầy ý nghĩa, thể hiện sự minh bạch và trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc tuân thủ đúng các quy định công bố thông tin không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là một trong những thước đo quan trọng trong việc đánh giá hoạt động quan hệ cổ đông (Investor Relations - IR) của các doanh nghiệp niêm yết.

Danh sách 118 DNNY tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT

Danh sách 118 DNNY tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT

Doanh nghiệp niêm yết lọt vào danh sách phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của:

 • Thông tư 52/2012/TT-BTCcủa Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định khác về hoạt động của bản thân doanh nghiệp và các bên liên quan của UBCKNN, hai Sở Giao dịch Chứng khoán đối với giai đoạn 01/07-31/12/2015.
 • Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định khác về hoạt động của bản thân doanh nghiệp và các bên liên quan của UBCKNN, hai Sở Giao dịch Chứng khoán đối với giai đoạn 01/01- 30/06/2016.
 • Phạm vi xem xét không bao gồm các doanh nghiệp mới niêm yết kể từ sau quý 2/2015, tức là có tổng cộng 639 doanh nghiệp trên hai Sở Giao dịch Chứng khoán lọt vào phạm vi khảo sát.

Các tiêu chí công bố thông tin loại trừ

 • Chậm nộp BCTC quý 2/2015, 6T/2015, quý 3/2015, năm 2015, quý 1/2016, quý 2/2016, 6T/2016.
 • Chậm nộp BCTN năm 2015, báo cáo quản trị năm 2015, báo cáo quản trị 6T/2016.
 • Chậm nộp Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
 • Dời cuộc họp ĐHĐCĐ, tổ chức lần đầu thất bại.
 • Website không đầy đủ thông tin, thiếu tính cập nhật.
 • Không có hoặc chậm công bố Tài liệu họp đại hội trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định.
 • Vi phạm các quy định khác về công bố thông tin (của bản thân doanh nghiệp hoặc của các bên liên quan như cổ đông lớn, cổ đông nội bộ...) bị UBCKNN hoặc Sở giao dịch phạt, cảnh cáo, nhắc nhở, bị đưa vào diện kiểm soát trong giai đoạn từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/06/2016.

Đơn vị thực hiện khảo sát

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) (http://vafe.org.vn/) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính.Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất từ phạm vi quản trị tài chính công, quản trị tài chính cho tổ chức hay doanh nghiệp, đến quản trị tài chính cho gia đình và mỗi cá nhân.

Vietstock là đơn vị tiên phong trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, từ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations, IR); cung cấp thông tin, dữ liệu số hóa và diễn đàn tài chính - chứng khoán; phát triển các công cụ chuyên sâu về đầu tư trên nền web và ứng dụng phần mềm; phân tích vào đào tạo phân tích kỹ thuật trong đầu tư; đến xuất bản các ấn phẩm như Phân tích Kỹ thuật từ A đến Z, Vai trò của Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong việc Tối đa hóa Giá trị Doanh nghiệp, Niên giám Doanh nghiệp niêm yết.

 • http://vietstock.vn/
 • http://vafe.vn/

Mời nhà đầu tư tham gia chương trình bình chọn “Top 5 DNNY có hoạt động IR tốt nhất năm 2016”

Hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng chỉ mới dừng lại ở trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với cổ đông. Doanh nghiệp niêm yết cần hướng đến chủ động trong công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), giúp nhà đầu tư – những cổ đông hiện tại và tương lai – nắm bắt được giá trị doanh nghiệp một cách đầy đủ và trung thực nhất, giúp củng cố niềm tin và uy tín của doannh nghiệp. Một số hoạt động doanh nghiệp cần hướng tới như website đầy đủ và thân thiện, tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư, chủ động công bố thông tin một cách minh bạch, có chất lượng và kịp thời…

Doanh nghiệp niêm yết nào trong năm 2016 đã làm được điều này? VAFE và Vietstock mời các cổ đông và nhà đầu tư tham gia chương trình bình chọn “Top 5 DNNY có hoạt động IR tốt nhất năm 2016”dựa trên tiêu chí hoạt động IR “Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả nhất”.

Thể lệ và tham gia bình chọn: http://ir.vietstock.vn/

Giải thưởng dành cho người tham gia: http://ir.vietstock.vn/giai-thuong.htm